Press "Enter" to skip to content

Tao Te Ching (70)

Tao Te Ching Lao Tse 70   Ulerterrazak dira nire irakaspenak, eta praktikan eman errazak. Baina zure buruak ez ditu sekula ulertuko, eta praktikan ematen…